• Phụ kiện

    Phụ kiện

    Các bu lông được định nghĩa trong ANSI B1.13M cho dung sai cấp 6 g.Vật liệu bu lông phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F568M cho Lớp 4.6.Vật liệu cho bu lông chống ăn mòn tuân theo tiêu chuẩn ASTM F 568M cho Lớp 8.83.bu lông.Xử lý bề mặt phải tuân theo AASHTO M232.